Henk (r) en Jan met in het midden moeder Noortje.
Op spoorbrug Hollandsche Rading, 1953.
(Foto: Henk van Stipriaan sr.)

Jan (met kleindochter Amara) en Henk.
(Foto: Minke van Stipriaan Luïscius).


Ons huis aan de Tolakkerweg 75

Wie zijn wij?

Wij, Henk en Jan van Stipriaan Luïscius, broers, respectievelijk geboren in 1948 en 1949 in het toenmalige Batavia (nu Jakarta) zijn de initiatiefnemers en tevens schrijvers van verhaaltjes in deze blog. Woonachtig in Hollandsche Rading aan de Tolakkerweg 75 sinds 1953 tot onze wegen zich scheidden rond 1970. Het is dan ook gedurende díe periode waaruit wij onze herinneringen putten en omzetten in woorden. 
Misschien heeft u als lezer(s) correcties dan wel aanvullingen c.q. verhalen toe te voegen. Wij zouden dat zeer op prijs stellen.

Waarover schrijven wij?

Hollandsche Rading. Het dorp waar wij vanaf 1953 (het jaar van de Watersnoodramp) tot eind jaren ’60, begin jaren ’70 woonden. Aan de Tolakkerweg 75, vanaf Hilversum gezien vlak voor het ronde plantsoentje, met die mooie rododendrons en het kunstwerk (‘Meisje met veulen’) van plaatsgenoot en bekend kunstenaar Charles Weddepohl.

We speelden wat af, haalden – natuurlijk – ook veel kattenkwaad uit. De A27 was nog niet aangelegd, ons dorp de Rading zag er nog uit zoals Wim Sonneveld het beschreef in het liedje Het Dorp: ‘De dorpsjeugd klit wat bij elkaar en joelt wat mee met beatmuziek’.

%d bloggers liken dit: